Stiltehuis

Het Stiltehuis te Nijmegen is een organisatie die jonge mensen de mogelijkheid biedt even stil te staan in dit hectische bestaan. Vanuit de spiritualiteit van de fraters en maristen staat 'aandachtig leven' centraal, iets waar veel jonge mensen richting in kunnen gebruiken. Door middel van stilte, rust en bezinning biedt deze organisatie een plek voor hen om even tot rust te komen en te voelen wat er binnenin hen beweegt.

Nachtmotten is uitgenodigd om een film te maken over het Stiltehuis, om gepresenteerd te worden op de Europese samenkomst van de Maristenorganisaties. Naar aanleiding van het filmproject is Nachtmotten een langlopende samenwerking aangegaan met het Stiltehuis. Hierbij ligt de focus op heridentificatie en verbinding met de doelgroep.